Teenuse, e-poe, ürituse turunduse automaatika tarkvarateenus

Automatiseeri klientide ja raha kogumine. Halda kliente, tooteid, arveid ja veebilehti. Automatiseeri ja süstematiseeri kontakti andmete rikastamine, õigeaegselt õige sisuga kirjade saatmine, et luua rohkem aega ja raha ettevõttele.

Proovi tasuta
browser
tablet
mobilemobilemobile

Millised on sinu eesmärgid e-mailiturunduses?

24.07.2013

Kui sul puudub eesmärk, on võimatu kuhugi jõuda või midagi saavutada! Millised eesmärgid oled sa omale seadnud järgmiseks 12 kuuks e-mailiturunduses?

Kas keskendud senisest enam kvaliteetsele sisuloomele? Või äkki pöörad rohkem tähelepanu oma kontaktilisti hügieenile?

Järgnev tabel näitab, mida on turundajad pidanud tähtsamateks eesmärkideks. Vaata see läbi ja mõtle, äkki oled midagi tähtsat kahe silma vahele jätnud!?

Esimest kohta jagab kuldne trio, koosseisus relevantne sisu, liikluse toomine kodulehele ja loomulikult müügi suurendamine. Kõik need asjad on omavahel seotud. Asjalik sisu viib enam inimesi sinu lehele ja selle tulemusel suureneb ka müük.

Kõik pildil mainitud punktid on tähtsad, kuid samas tuleb ettevaatlik olla. Kui prioritiseerida kõike, ei prioritiseeri sa midagi!

Sinu kliendihaldur,

Sandra

Lisa uus kommentaar autor, 16.02.2019
0
Facebook login
RSS