Teenuse, e-poe, ürituse turunduse automaatika tarkvarateenus

Automatiseeri klientide ja raha kogumine. Halda kliente, tooteid, arveid ja veebilehti. Automatiseeri ja süstematiseeri kontakti andmete rikastamine, õigeaegselt õige sisuga kirjade saatmine, et luua rohkem aega ja raha ettevõttele.

Proovi tasuta
browser
tablet
mobilemobilemobile

Ürituste, koolituste, konverentside, kongresside kutse-kirjade anatoomia

26.04.2017

Ürituste, pulmade, koolituste, konverentside, kongresside kutse-emailide anatoomia

Loogika poolelt on ju kõik väga lihtne. Või kas ikka on?
Kui palju eri juhtusid on, sõltub pigem korraldajate fantaasiast. 
 

1. Kuidas kiirelt ja lihtsalt kirju saata

 1. Valmista ette list.
 2. Valmista ette kiri.
 3. Saada kiri listile.
 4. Tegele reply vastustega ja halda Exceli tabelit.

 

2. Kuidas teha kiirelt RSVP

 1. Loo 2 listi: keda sa kutsud - list 1 ja kes tulevad - list 2.
 2. Loo kutse kiri. Saada see listile 1. Korduval saatmisel välista list 2.
 3. Loo Maandumisleht, kus püüad kinni registreeruja. Valmista ette kutsungi ja tänu lehtede tekstid ja pildid.
 4. Loo tänu kiri, et registreerus listi 2 jaoks. Maandumislehelt saadetakse see automaatselt.
 5. Loo meeldetuletuse kiri, et "homme ün üritus". Saada see listile 2.
 6. Loo tänu kiri, et osales üritusel. Saada see listile 2.
 7. Loo kiusukiri neile, kes ei osalenud. Saada see listile 1, välista list 2.
 8. Exceli tabeli asemel on nüüd Mailbow sees listid konkreetsete inimestega.

Vaata ka ühte vanemat postitust samal teemal 

3. Kui tahad natuke professionaalsemalt üritust korraldada

 1. Loo 2 listi: keda sa kutsud - list 1 ja kes tulevad - list 2.
 2. Loo kutse kiri. Saada see listile 1. Korduval saatmisel välista list 2.
  Seda saadad ilmselt iga nädal 1x. Kindlasti muuda natuke peakirju ja sõnuastust kirja sees, et olla huvitav võimaliku osaleja jaoks.
 3. Loo Maandumisleht, kus püüad kinni registreeruja. Valmista ette kutsungi ja tänu lehtede tekstid ja pildid.
 4. Loo tänu kiri, et registreerus listi 2 jaoks. Maandumislehelt saadetakse see automaatselt.
 5. Loo meeldetuletuse kiri, et "homme ün üritus". Saada see listile 2.
 6. Loo tänu kiri, et osales üritusel. Saada see listile 2.
 7. Loo kiusukiri neile, kes ei osalenud, aga materjale tahtsid. Saada see listile 1, välista list 2.
 8. Exceli tabeli asemel on nüüd Mailbow sees listid konkreetsete inimestega.

 

Küsimus: Aga kui osalejaid on mitu?
Vastus:
Kõige lihtsam on luua maandumislehel selline küsitluse vorm, milles küsitakse eraldi osalejate arvu ja osalejate nimesid vabatekstina.

Küsimus: Kui regab iinmene, keda pole emailide baasis ja teda registreerib kirja saaja?
Vastus:
Kõige lihtsam on anda neile selleks eraldi maandumislehe URL (nagu Facebooki ja veebi jaoks), siis ei ole selles kontakti tuvastamiseks vajalikke/võimalikke tunnuseid. Kindlasti peaks olema kirjas siis ka juhend, et "palutakse iga osaleja oma nime ja unikaalse emailiga registreerida".

 

4. Kuidas teha korralikult suuremale konverentsile ettevalmistus

1. Sul on list 1, kellele saata.
2. Sa saadad neile kirja.
3. Kirja sees on nupp/link maandumislehele.
4. Kõik, kes klikivad linki, pannakse kontaktid automaatselt listi 2.
5. Maandumislehel on täiendav informatsioon ja küsimused, millest mõned võivad olla kohustuslikud.
6. Klikkides maandumislehel nuppu, lisatakse kontaktid listi 3 ja öeldakse neile "Aitäh" ja saadetakse "Aitäh" kohta kinnitav kiri.
7. Mõne aja pärast saadad meeldetuletuseks uue kirja listile 1 ja välistad listi 3. Nii saavad kõik, kes alguses olid, kuid ei registreerunud.
    Seda võib korrata pika perioodi jooksul. Kuid sisus tuleb teha korrektuure, et iga kiri oleks erinev ja kõnetakse lugejat uue infoga.
8. Mõne aja pärast saadad meeldetuletuseks kitsama fookusega listile 2 ja välistad listi 3. Nii saavad kõrgema huviga inimesed kirja.
    Seda võib korrata pika perioodi jooksul. Kuid sisus tuleb teha korrektuure, et iga kiri oleks erinev ja kõnetakse lugejat uue infoga.
9. Vahetult enne koolitust saadad kirja listile 3 - meeldetuletuseks, kuhu peab mis ajaks tulema ja mida kaasa võtta.
     Mõned konverentsid saadavad lisaks ka SMS teavitusi. Aga tänapäeval on enamikel nutitelefonid ja nii saab ka emailist õige info kätte. Pealegi on SMS rahaliselt kulukam.
10. Peale koolitust saadad kirja listile 3 - tänades, et osales.
      Mõnikord kaasatakse nupp/link piltidele ja koolituse materjalidele.
      Igale ligile vajutajaga tehakse samamoodi - lisatakse automaatselt listi, et selle huvi põhiselt hiljem inimesi uute koolitustega kõnetada.
11. Peale koolitust saadad listile 2 detailsema teaser'i, et vaat, millest ta ilma jäi.
      Teaser-kirjade mõte on mõõta huvi ja kajastada koolituse infot ning soovi korral seda jagada.
12. Peale koolitust saadad listile 1, välistad listid 2 ja 3, et vaat kui vahva asi oli, järgmine kord võiksid tulla.
13. Seda viimast kirja sisu saab kasutada ka veebis ja FB-s, et koguda uusi huvilisi endale listi 1.
       Selleks on mõistlik luua maandumisleht, kus saab koguda nende õiged emailid, millele saadetakse välja kiri materjalidega.
 

Kokkuvõte:

1. Liste 3:
 • algne potentsiaalsed osalejad
 • huvilised
 • registreerujad.
2. Kirju
 • kutse 1
 • kutse ...n
 • meeldetuletus enne üritust
 • peale üritust osalejatele
 • peale üritust mitteosalejatele, kel oli suurem huvi
 • peale üritust mitteosalejatele, kes e näidand üles huvi
3. Maandumislehti :
 • üritusele registreerumine
 • osales, tahab materjale
 • ei osalenud, aga materjale tahab
4. Mida Mailbow ise on proovinud ja mis üllatas
Mailbow träkkis oma iga-aastsase seminari "Vareseid loetakse veebruaris" puhul,  kes konkreetselt tahtis kelle ettekannet näha. Tahtsime katsetada Maibow tarkvara funktsionaalsust ja oli lihtsalt huvitav. Aga selgus, et tavaline statistika oleks piisanud. Eeliseks on nüüd automaatne struktuur, mis kogub kõik inimesed eraldi listidesse, kui nad näitavad üles huvi esineja või teema kohta. 
Kuid nüüd on meil info, et tegelikult läks suht paljudele korda. Ligi 33% tahtis tegelikult ka ettekandeid saada. 66% ei pidanud seda oluliseks. Kõikide inimeste ettekanded ei huvitanud samapalju, erinevus oli 10%-line. Erinevaid ettekandeid vaatasid erinevad inimesed. Pisut tragikoomiline on, et kõikide teemade vastu oli % järgi sama suur huvi, ehk korraldajatele kiitus - tasakaalustatud programm oli. See oli üllatav.
 
 

5. Maandumisleht vs Microsite - mikro veebi tegemise vajadus konverentsi või koolituse kohta, kui korraldad selliseid üritusi ühekordselt või harva.

Mailbow korraldab Eestis Emailiturunduse teemalist seminaeri/konverentsi korra aastas. Enamasti on see veebruaris, mil kirjade saatmine on kõige vähem intensiivne. Mailbow seminari teema on aktuaalne seega pigem lühiajaliselt umbes 3 kuud igal aastal võimalike osalejate jaoks.
 
Igal aastal õpime midagi uut ning kogu digi-kliima on pidevas muutuses. Facebookist lihtsakoelise pildi ja pealkirjaga seminari ei müü. Vaja on rohkem infot anda, et inimest veenda. Kodulehele suunates leiab sealt liiga palju infot. Seega räägime vajadusest omada selge ja konkreetse fookusega maandumislehte - mikro veebi, kus lugejal on selgepiirilised snumid ja üleskutse osaleda.
 
Mailbow seminari tutuvustades proovisime erinevaid kanaleid: meie enda veebi, emaili, Facebooki, AdWordsi.
 • Veebi külastus on meil niisama suhteliselt tagasihoidlik võrreldes sotsiaalmeedia või uudiste kanaliga, sestap sealt väga tulemusi ei oodanud, kuigi mõned saime.
 • Emailiga saime otse kätte ligi pooled osalejatest, kes on varem käinud, aga uusi inimesi see lühike ei kõnetanud. Selge on, et emai on kõrgeima ROIga kanal, kui on vaja midagi müüa.
 • Aga et meil on siiski oma kontaktide arv piiratud, oli Facebook otsene järgmine kanal. Otsese kutsungiga, millel oli järel emaili kutsele sarnase maandumislehega ei töötanud üldse. Vaja oli midagi enamat.
 • Tegime lisaks maandumislehe https://emailsummit.ee. Kasutasime selleks ühte paljudest vabavaralistest platvormidest. Ajakulu kokku oli ca 8h koos sisutoimetusega, mis võttis enamuse ajast. Ja ennäe, see töötas. Töötas nii AdWordi, Facebooki kui ka kõikide teiste juhtude puhul, kui oli vaja anda infot uutele potentsiaalsetele osalejatele.

Sellest kogemusest juhindununa loome Mailbow sisse sarnase funktsionaalsuse, et selliseid lehti oleks võimalik kokku panna Mailbow tarkvara sees. Aga sellest juba järgmistes postitustes.

 
 
 
 
Lisa uus kommentaar autor, 16.02.2019
0
Facebook login
RSS