Turunduse automaatika tarkvara ja teenus

Automatiseeri klientide kogumine, süstematiseerimine, andmete rikastamine, õigeaegselt õige sisuga kirjade saatmine, et luua rohkem aega ja raha.

Proovi tasuta
browser
tablet
mobilemobilemobile

Ettekanded liiga lühikesed

06.02.2014

Tead, me arutasime seda. Viimasel aastal selgus, et väga palju on selliseid muudatusi toimumas, millest enamik turundajaid ei ole teadlikud. Ja pidevalt oli meil vajadus selgitada ühte või teist teemat laiemalt.

Panime kava kokku nii, et saaksid ettekujutuse muutunud olustikust ja järgmisel korral oskaksid pöörduda õige valdkonna eksperdi poole, et abi saada või infot juurde otsida.