Ürituse ja e-poe turunduse automaatika tarkvara ja teenus

Automatiseeri klientide ja raha kogumine. Halda kliente, tooteid, arveid ja veebilehti. Automatiseeri ja süstematiseeri kontakti andmete rikastamine, õigeaegselt õige sisuga kirjade saatmine, et luua rohkem aega ja raha turundajale.

Proovi tasuta
browser
tablet
mobilemobilemobile

Kampaania kirja loomine

07.06.2016

Uut kirjapõja on kõige lihtsam teha - kopeerides eelmist õnnestunud kirja. Kui sellist veel ei ole, tuleks see teha. Järgnevalt natuke näiteid ja selgitusi, kuidas see käib.

Kaasaegsed nõuded emailile

Emaili formaat on tehnilises mõttes aegunud juba pea 10 aastat tagasi. Kahjuks pidurdavad täna emaili formaadi arengut paljud tarkvarad, eesotsas laialt levinud MS Outlookiga. See tingib olukorra, kus kirjad peaks olema loetavad nii mobiilides kui tahvlites kui arvutites. Ja seda hoolimata nii erinevatest kasutajaharjumustest kui tehniliste vahendite võimalustest/piirangutest sõltumatuna. Veel mõni aasta tagasi öeldi, et see ei ole tehniliselt võimalik teha. Tänaseks on enamus arenenud tarkvarasid selle juba realiseerinud. Selle nimi on modulaarne disain.

Kampaania saatmise etapid

 1. Kampaania tuleb kokku panna, õige sisuga, õigetele inimestele
 2. Kampaania tuleb üle vaadata, et erinevates keskkondades vigu ei eksisteeriks
 3. Kampaania kontrollitakse tarkvaraliselt, et seal poleks tehnilisi vigu
 4. Kampaania tuleb ära saata kohe, hiljem või perioodiliselt

 

Modulaarne disain

..tähendab, et korraga opereeritakse vaid ühe elemendiga. Olgu selleks tekst, pilt, nupp või reavahe eraldusjoon.

  

Uue rea ja uue kasti lisamine

 • Mailbow's on kampaania toimetamine tehtud ülilihtsaks - muudkui klikka, vali ja lohista.
 • Enam ei ole vaja HTML-i tundma õppida. Kõik on kohe mobiilisõbralik ja testimise vajadus on minimaalne.
  See tähendab, et kirja loomisel jääb kirjapõhi pigem lihtsakoeliseks. Kuid, kellele ikka neid ülikeerulisi kirju vaja on? Ei taheta neid vaadata ning nende tootmine on ajamahukas - kallis.
 • Mailbows käib kampaania koostamine nii, et esmalt tuleb luua read, seejärel iga rida veel soovi korral poolitada või 3-ks jagada.
  Iga tekkinud kasti sisse saab panna Teksti, Pildi või Nupu. Rea sisse saab kutsuda ka terve templiidi. Templiite saab ise kiirelt luua.
 • Uue rea lisamiseks tuleb klikata + märgi peale. Peale seda avatakse aknake, millel reas erinevad ikoonid: Teksti, Pildi, Nupu, reavahetuse ning templiidi ikoon.
 • Igale vastavale ikoonile klikates avatakse järgmine protsessi aken, milles eksida on pea-et võimatu.
 • Pildi on märgitud nooleke templiidi ikoonile, sest templiiti saab lisada vaid rea sisse. Kasti sisse templiiti lisada ei saa. 

Drag & Drop 

 • Kui tundub, et mõni sisulõik või pilt ei sobi kirjas antud kohta, saab nüüd tehtud kirja väga lihtsalt ümber toimetada.
 • Kliki muutmise ikoonile ja lohista vastav sisukastike uude kohta. Olgu selleks Tekst, Pilt, Nupp või reavahetus.
 • Õiges kohas lased kastikese lahti ning 2 kastikest vahetavad omavahel asukohad. Lihtne.
   

Mallid (template) ja nende kasutamine toimetamise kiirendamiseks

 
 • Kiirenda kirja loomist - vali varem valmistehtud põhjade seast terve kiri või mõni selle osa.
 • Loo uusi kirjapõhju tervest kirjast või mõnest selle osast, et neid hiljem uutes kirjades kasutada.
 • Selleks klikka päises Create Template, mis tekitab vasakule kastikesed, mille saad valida.
 • Valitud kastikesed saab salvestada ridadena, et neid korduvkasutada - näiteks uue kirjapõhjana.
 • Salvestamisel peab andma templiidile nime. Lihtne.
 • Templiidi kasutamiseks tuleb lihtsalt rea loomisel + märgile vajutada ning valida tehtud templiitide seast sobiv.
 • Templiit lisatakse kampaania ridade vahele, kus klikiti + märki. 
 • Templiidis võib olla terve kampaania või ainult 1 rida.
 • Kui kampaania on korra juba valmis tehtud, saab sellest teha templiidi. Järgmiste kirjade toimetamiseks tuleb teha uus kampaania ning lisada sisuks varem salvestatud templiit. Soovi korral saab juurde lisada uusi ridu ja kaste, täites need vastavalt Teksti, Pildi, Nupu või reavahega. Ebavajalikud read ja kastid saab kustutada. Valed asukohad saab õigeks lohistada.

Taustavärvid

 • Igale reale saab anda taustavärvi.
 • Iga rida võib olla 100% lai.
 • Iga rea taustavärv võib laiened 100%.
 • Iga modulaarse disaini elemendile saab anda taustavärvi.
 • Nii kombineerides taustavärve ja reavahesid, saab kujundada suures plaanis kõike.

Reavahed

 • Igal real saab määrata vaheruume vertikaalis ja horisontaalis.
 • Igal modulaarse disaini elemendil saab määrata vaheruume vertikaalis ja horisontaalis.
 • Lisaks saab määrata vaheruumi rea alla.
 • Lisaks saab määrata vaheruume modulaarse disaini elementide vahele.
 • Määrata saab, kas 2 elementi on kõrvuti suhtes 1/3, 3/1 või 1:1.

Fondid ja tähesuurused

 • Toetame kõiki fonte, mis on olemas enamlevinud mailiklientides. 
 • Kui tegemist on liiga harva esineva fondiga, asendatakse see jõuga mailikliendi poolt ära ja nii kogeb kirja saaja sootusks erinevat disainielamust. Selle pahameele vältimiseks ei ole erifondid täna toetatud.
 • Erifontide kasutamiseks sobivad pildid, mida skaleeritakse vastavalt ekraani suurustele ja tehnilisele kasutusele.

 

Statistika

 • Kampaania statistika saab kätte peale kirja saatmist.
 • Kuvatud on iga kontakti tegevus, sh kas me üldse saatsime talle, kas ta vaatas, klikkis, andis nõusoleku, võttis nõusoleku, andis veateate.
 • Iga link kuvab listi, kes olid need kontaktid, kes seda klikkisid.
 • Kõik kontaktid, kes mitte midagi ei teinud, need on eraldi vaadeldavad.
 • Kõikides listides olevaid kontakte saab exportida ja liigutada listidesse või lisada tagi seosed.
 • Kontakti külge talletatakse sama informatsioon, ehk tegemist on ses mõttes CRM-iga, kus kõik turunduslik info seotud.
 • Lisaks veel erinevaid statistilisi vaateid, mis kõik annavad otsustamiseks rohkem infot.
 • API kaudu on võimalik andmeid välja lugeda ja sellest teha turundusautomaatikate kaudu süsteemselt otsuseid.
 • Samuti pakub ka Mailbow turundusanalüütika teenust, mis annab turundajale võimaluse protsesse analüüsida ja automatiseerida.