Teenuse, e-poe, ürituse turunduse automaatika tarkvarateenus

Automatiseeri klientide ja raha kogumine. Halda kliente, tooteid, arveid ja veebilehti. Automatiseeri ja süstematiseeri kontakti andmete rikastamine, õigeaegselt õige sisuga kirjade saatmine, et luua rohkem aega ja raha ettevõttele.

Proovi tasuta
browser
tablet
mobilemobilemobile

RSS, XML ja JSON integreerimiseks

07.10.2016

Millistest küsimustest peaks andmevoogude loomisel juhinduma

On rida küsimusi, mille kohta erinevate kompetentsidega inimestel on erinevad elementaarsed eeldused, kogemused ja harjumused. Püüame siinkohal ühtlustada teadmiste hulka ja jätta ühe selgelt mõistetava kirjelduse, kuidas Mailbow neid küsimusi käsitleb. 

Alustame sellest, et iga turundaja on omamoodi Albert Einstein, kes lõputult katsetab ja uut avastab. Seetõttu on ka tekkivad küsimused uued ja neile ei osata koheselt õiged vastuseid leida. See OK ja Mailbow Support ongi just selleks olemas/vajalik.

 

Mida peaks RSS-i, XML-i või JSON andmevoo tellimisel teadma

 1. Milliseid andmeid on otstarbekas sisse importida andmevoo kaudu
  1. Kontaktid - selle jaoks on küll pigem API liides ja erinevad Plugin-id. XML ei ole selleks optimaalseim lahendus.
   Samas näiteks Directo andmevahetus käib just üle XML-i, kuid kasuta selleks pigem spetsiaalset Directo->Mailbow API moodulit.
  2. Kirja sisu - kiireks koostamiseks on parim viis kasutada templiite - valmis kirjaosasid. 
 2. Millist protsessi optimeerida püütakse
  Enamasti on selleks kirja kiirem kokkupanek, et säästa aega ja teha vähem vigu andmete toimetamisel.
  Samuti jääb ära tüütu HTML-i tegemine ja suurem testimisvajadus iga kirjaga.
  Piisab, kui alguses tehakse korralik eeltöö ja testimine. Pärast pääseb vaid mõne testiga.
  Täna kasutatakse kõikjal juba modulaarset disaini, pole mõtet oma elu asjata keeruliseks teha.
  Soovitus: Teha 1 õige kiri ja sellest luua vajalikud templiidid. Seejärel asendada muutujatega vajalikud lõigud. Testida, et samadest juppidest saab kokku kirja.
 3. Millist sisu tahetakse kirja sisse kaasata
  Enamasti tuuakse välistest keskkondadest üle RSS-i kaudu uudiseid, blogi kirjeid, tooteid epoest.
  Vähematel juhtudel saadetakse Mailbow kaudu ka transaktsioonilisi kirjasid.
  Veel vähematel juhtudel on Mailbow kasutusel ka arvete edastajana. Siis on lubatud ka manused, mis turunduslike kirjade puhul ei ole lubatud.
 4. Misasi on templiit
  Templiit võib olla staatiline varemast kirjast loodud korduvkasutatav jupp. Selleks võib olla 1 rida, ent selleks võib olla terve kiri.
  Templiiti saad kõige kiiremini teha mõnest olemasolevast kirjast. Klikkad "create template", valid vastavad read, annad nime ja salvestad. Tehtud.
  Templiit võib olla Mailbow modulaarse disaini abil loodud. Aga templiit võib olla ka custom HTML-na tehtud, siis peab järgima responsive HTML nõudeid.
  Templiit võib olla staatiline jupp, mis tõmmatakse kirja loomisel sisse väljastpoolt andmevoost ja muudetakse see kirjas staatiliseks sisuks, mida saab omakorda toimetada.
  Templiidi sees on HTML, milles võivad olla muutujad.
  Need muutujad tõmmatakse Mailbow sisse läbi RSS, XML või JSON andmevoo.
  Andmevoost tuleb kogu sisu 1:1, seal seda muuta ei saa/tohi, sest sellisena tuleb see kodulehelt / epoest. 
  Soovitus: Edastama peaks kodulehelt / epoest puhtal kujul infot, mitte valmis veebi jaoks tehtud HTML-i, sest tehnoloogiliselt on nõuded erinevad.
 5. Kui palju tohib andmevoos andmeid korraga olla
  Algtõde - mida rohkem on asju, seda rohkem kulub aega õige asja leidmiseks.
  Protsessi mõistes samuti - kui andmed on lõigatud eri fookustesse, siis leiab kasutaja palju kiiremini üles õige asja.
  Näiteks, kui kuvatakse kõik tooted või ainult lõpumüügi tooted, siis lõpumüügi toodetest saab juba visuaalselt üles leida otsitava, sest ilmselt on neid seal kuni mõnisada.
  Mailbow toetab nii suurt andmevoogu kui väikest. Kirjete valiku protsess on erinev. Väikese mahu korral kuvatakse kõik kirjed kohe, millest on lihtne valida. Suure voo puhul peab kirja koostaja oskama otsida õigeid kirjeid. 
  Soovitus: Mida vähem kirjeid per andmevoog, seda parem.
 6. Kui mitu erinevat andmevoogu on optimaalne
  Andmevoogude paljusus ei ole Mailbow jaoks probleem.
  Andmevoogusid peaks olema piisavalt, et kirja koostajal oleks võimalik kõige optimaalsemalt oma kirjad kokku panna.
  Enamasti on iga eri templiidiga seotud erinev andmevoog. See on kõige lihtsam jälgida ja kontrollida. 
  Mõnikord on soov kujutada uudiseid või tooteid erinevalt, siis on mitu templiiti ja sama andmevoog.
  Kui kirja kujundus näeb ette, et erinevat sorti info peaks olema kujundatud erinevalt, siis on mõistlik teha selleks eraldi templiidid. Iga templiidi sisse lisada vastavast andmevoost vastavad muutujad.
  Kui kirja kujundus on sama kõikidele erinevat tüüpi andmevoo kirjetele, siis peaks olema pigem mitu templiiti, mis kõik kasutavad sama andmevoogu. Siis on kirjeid ilmselt rohkem ning kirjete valimisel peab kasutama otsingut, sest visuaalselt enam õiget kirjet leida ei õnnestu.
  Näiteks: eraldi andmevoog uutele toodetele, lõpumüügi toodetele ja soodustoodetele. Seejuures on kirjed reastataud kas ajatempli või hinna järgi. Nii on turundajal kõige mõnusam templiiti valida.
  Soovitus: Kui sisu peab kujutama erinevalt, ent andmed on samad, siis olgu 1 andmevoog. Kui andmeid on palju, tuleks proovida lõigata need eraldi voogudeks, et kirja koostamist lihtsustada. 
 7. Kui kirjeid on andmevoos rohkem kui templiidis
  Nii tavaliselt ongi. Kui kirja koostades valida templiit, siis järgmise sammuna pakutakse valida sisu - andmevoo kirjed.
  Kui kirjeid valitakse rohkem kui templiidis kohti ettevalmistatud on, siis lisab Mailbow ise uue templiidi rea kirja sisse.
  Soovitus: Muutujaid sisaldav templiit peaks võimalusel olema pigem 1 rida.
 8. Millises järjekorras andmed olema peaks
  Tavaliselt on kõik kirjed, kustiganes need ka serveeritakse, järjestatud mingi tunnuse alusel.
  Soovitame kasutada siinkohal uuendamise ajatemplit. Kõige viimased kõige eespool.
  See tagab, et andmevoo päringus leitakse otsitavad andmed kõige kiiremini.
  Ei ole ju mõtet kogu andmebaasi kõiki kirjeid andmevooga edastada, kui vaja läheb vaid 5-e viimast uudist.
  Soovitus: Kasutage ajatemplit - uuemad kirjad eespool.
 9. Piltide suurused
  Piltide suurused on täna veel probleemne koht Outlooki jaoks. Lootus on, et Outlook lahendab selle peatselt ja emaili saab kaasa panna hea kvaliteediga pilte. Täna veel ei saa.
  Mikare kodulehe ja epoe mootoritel on näiteks sisse-ehitatud dünaamiline XML-i generaator ja see annab kohe pildid õigete mõõtudega välja.
  Muul juhul on vaja veenduda, et andmevoost kaasa-antud pildid on olemas ja millised on nende proportsioonid.
  Lähtudes andmete terviklikkusest - data integrity, ei ole õigus Mailbow'l andmeid muuta, seega ka tootepilte või bannereid meelevaldselt lõigata/zoomida.
  Mailbow's on sisse-ehitatud väliste piltide töötlemine, ent kindlasti tasuks see küsimus eelnevalt läbi rääkida kõikide osapooltega - milline on ootus.
  Praktikast tulenevalt on meil kogemus, et kõikide piltidega on teadmatusest probleeme - segamini on landscape ja portrait pildid ning ootus kirja kujundusele ei vasta lähteandmetes antavatele piltidele.
  Soovitus: Veenduge, et pildid on kodulehel / epoes samas formaadis kui on vaja neid kuvada uudiskirjas, sh landscape ja portrait osas.
  Soovitus: Veenduge, et piltide mõõdud on defineeritud kas XML-i generaatori pool või templiidi poolt. Kuskil peavad need kirjeldatud olema.
  Soovitus: Veenduge, et pildid, mida vaja muuta on, oleksid kas .jpg või .png formaadis.
 10. Piltide ja URL-ide eraldi markeerimine
  Pildi saab XML-is kaasa anda URL-i kaudu.
  Tulenevalt HTML-i reeglitest ei saa paraku tekstina kaasa pandud muutuja väärtust pildi muutujana kasutada. 
  Soovitus: Veenduge, et pildid tulevad andmevoogu piltidena. Kui ei tule, seadistage andmevoos vastav muutuja.
 11. Suured/väikesed algustähed kontaktidel
  Selle kohta on vastakaid seisukohti. Mõned tahavad, et saaks muuta tarkvaras. Teised jälle ütlevad, et EI tohi muuta andmete algset olemust - Data integrity.
  Mailbow on täna seisukohal, et olles vaid andmete emailide saatja, siis Mailbow ise ei sekku andmete töötlemisse.
  Kui turundajal on soov andmeid teisiti kuvada nende tegelikust olemusest, siis peaks seda tegema seal "algses andme allikas".
  Mailbow'sse peaks sisse panema juba õiged andmed. 
  Kui lõppklient on mingil põhjusel andnud enda kohta ebakorrektsed andmed, sh emaili, siis ei ole kolmandatel isikutel volitusi neid andmeid parandada. See tähendaks, et turundaja ei austa lõppkliendi tahet. Kui juba nime ei suuda nii talletada, kui see edastati, kas võib loota, et austatakse lõppkliendi soovi mitte kirju saada?
  Muidu, tehniliselt ei ole selle funktsiooni kasutamine kuigi keeruline. 
  Soovitus: Käsitlege see küsimus andmete algallikasse salvestamise hetkel. 

 

RSS-i tuletatud XLM-i näide, kus andmevoog genereeritakse dünaamiliselt XML-generaatorist.

Sealhulgas määratakse milliste omadustega tooted edastatakse, millistest kategooriatest ja milliste pildi mõõtudega ning kas pilte zoomitakse või lõigatakse.

 

Lisa uus kommentaar autor, 18.04.2019
0
Facebook login
RSS