Marketing automation software and service

Automate your contact gathering, segmenting, their data enriching, sending right content at right timingg. Mailbow empowers organizations to communicate with their customers using source data and to send responsive beautiful emails via marketing automation.

Try for free

Suurimad klientidega seotud müüdid (11.08.2015)

Kui sa arvasid, et uudiskirja saatmisest üksi piisab. Siin on päris kena lisa meie igaaastase seminaride peateemade kõrvale. Paraku on esitatud väited ka tõesed. Neid on kontrollitud ja tulemused on jahmatavad.

Turundada saab märksa targemini, kui müüte mitte uskuda. Paraku kihutab enamik turundajaid pea laiali otsas sinnapoole, kuhu massid tormavad. Seetõttu polegi neil aega, et klientidele otsa vaadata ja teha targemaid valikuid. Pimedate turundaja...